Produkcja części i zespołów maszynowych o małych i średnich gabarytach dla firm: komunikacji miejskiej, komunalnych oraz budownictwa drogowego i ogólnego.

Presko-Serwis
Jolanta Szczepańska
ul. Braci Wardzyńskich 24
54-530 Wrocław
tel./fax (+4871) 357-28-02
Adresy e-mail: preskoserwis@op.pl