Produkcja części i zespołów maszynowych o małych i średnich gabarytach dla firm: komunikacji miejskiej, komunalnych oraz budownictwa drogowego i ogólnego.